Ponúkame Vám hydroizolačný kryštalický materiál XYPEX Admix C-1000 prímes do betónu. Aplikuje sa priamo do domiešavača v pomere 1,5 - 2% z váhového množstva cementu. Vďaka nerozpustnému kryštalickému zloženiu a špeciálnej chémie bude betón nepriepustný a odolný voči vode, tlakovej vode, ropným látkam a chemickým médiam s pH 3-12.
Po aplikácii XYPEX Admix C-1000 netreba vykonávať žiadne izolácie na betóne, len v miestach prerušenej betonáže. Kryštalické látky, ktoré XYPEX Admix C-1000 obsahuje sa stanú súčasťou betónu, spevňujú ho, utesnia mikrotrhliny do 0,4mm, ktoré sa v betóne môžu vyskytnúť neskôr.
XYPEX Admix C-1000 je netoxický, je vhodný do betónov pre vodojemy, spodné stavby a všade tam kde je potrebná izolácia.
Aktuálnu cenu si prosím overte na našom >> obchodnom oddelení. <<
Materiál je certifikovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným.