INFORMÁCIA :

Spoločnosť Correct Betón s.r.o. je certifikovaná v súlade STN EN ISO 9001/ISO9001:2000 a certifikátom vnútropodnikovej kontroly TSÚS Bratislava. Periodické kontroly vykonáva TSÚS - štátna skúšobňa SKTC - 105 Bratislava
Pre zvýšenie kvality a spracovateľnosti betónových zmesí používame certifikované plastifikačné prísady spoločnosti Betón Racio, ktorých použitie je odsúhlasené hygienikom.

Ak máte záujem o výrobu špeciálnych betónových zmesí, dohodnite si termín návštevy na našom obchodnom oddelení a využite naše konzultačné služby.

AKTUÁLNE CENY :


DRUH BETÓNU
Max zrno / mm
Konzistencia
m³ bez DPH
m³ bez DPH
C 8/10
22
S 3 100-140mm
59.09,-EUR
1.780,-Sk
C 8/10
16
S 3 100-140mm
60.08,-EUR
1.810,-Sk
C 12/15
22
S 3 100-140mm
64.40,-EUR
1.940,-Sk
C 12/15
16
S 3 100-140mm
65.06,-EUR
1.960,-Sk
C 12/15 mazanina
4
S 3 100-140mm
66.72,-EUR
2.010,-Sk
C 12/15 poter
8
S 3 100-140mm
66.22,-EUR
1.995,-Sk
C 16/20
22
S 3 100-140mm
69.87,-EUR
2.105,-Sk
C 16/20
16
S 3 100-140mm
70.21,-EUR
2.115,-Sk
C 16/20 mazanina
4
S 3 100-140mm
70.03,-EUR
2.200,-Sk
C 16/20 poter
8
S 3 100-140mm
70.03,-EUR
2.200,-Sk
C 20/25
22
S 3 100-140mm
73.19,-EUR
2.205,-Sk
C 20/25
16
S 3 100-140mm
74.85,-EUR
2.255,-Sk
C 20/25 mazanina
4
S 3 100-140mm
76.35,-EUR
2.300,-Sk
C 20/25 poter
8
S 3 100-140mm
75.02,-EUR
2.260,-Sk
C 25/30
22
S 3 100-140mm
76.18,-EUR
2.295,-Sk
C 25/30
16
S 3 100-140mm
76.84,-EUR
2.315,-Sk
C 30/37
22
S 3 100-140mm
78.17,-EUR
2.355,-Sk
C 30/37
16
S 3 100-140mm
79.83,-EUR
2.405,-Sk
C 35/45
22
S 3 100-140mm
82.82,-EUR
2.495,-Sk
C 35/45
16
S 3 100-140mm
83.15,-EUR
2.505,-Sk
C 16/20 V-C
16
S 3 100-140mm
73.19,-EUR
2.205,-Sk
C 20/25 V-C
16
S 3 100-140mm
76.84,-EUR
2.315,-Sk
C 25/30 V-C
16
S 3 100-140mm
80.16,-EUR
2.415,-Sk
C 30/37 V-C
16
S 3 100-140mm
83.65,-EUR
2.520,-Sk
KSC I.
22
49.62,-EUR
1.495,-Sk
SC I.
16
47.97,-EUR
1.445,-Sk
CB I.
16
S 2 80-100mm
82.98,-EUR
2.500,-Sk
CM
4
52.78,-EUR
1.590,-Sk
CB III.
22
S 2 80-100mm
82.65,-EUR
2.490,-Sk

Všetky betónové zmesy sú vyrábané z certifikovaného triedeného kameniva a plastifikátorov v súlade s STN EN 206-01.

CENA DOPRAVY :


DOMIEŠAVAČE
TATRA 815 AD
TATRA AD
TATRA AD
KAPACITA 4,5m³ - 5m³
KAPACITA 6m³ - 7m³
KAPACITA 8m³ - 9m³
Cena za 1km :
1.66,-EUR / 50,-Sk
2.32,-EUR / 70,-Sk
2.99,-EUR / 90,-Sk
Nakládka / 15min :
5.81,-EUR / 175,-Sk
7.63,-EUR / 230,-Sk
9.63,-EUR / 290,-Sk
Vykládka / 15min :
5.81,-EUR / 175,-Sk
7.63,-EUR / 230,-Sk
9.63,-EUR / 290,-Sk
Prevádzka vozidla nad 15min :
6.80,-EUR / 205,-Sk
8.46,-EUR / 255,-Sk
11.29,-EUR / 340,-Sk

CENA RECYKLÁCIE :

Recyklácia čerstvých betónov : 17.26,-EUR / 520,- Sk / 1x

PRÍPLATKY :

Príplatok za prísadu v zimnom období : 4.98,-EUR / 150,- Sk / m³
Zabezpečenie teploty betónov v zimnom období v súlade s STN EN 206-1 (ohrev vody): 2.66,-EUR / 80,- Sk / m³
K cene dodávok realizovaných po 18.00 hod a v dňoch pracovného pokoja účtujeme prirážku vo výške : 4%.

CENA ČERPANIA BETÓNOVÝCH ZMESÍ :


Čerpanie betónových zmesí je fakturované v zmysle cenníka TBG Betonpumpy.
Cenník platný od 1.1.2009.

Čerpanie od príjazdu do odjazdu zo stavby
Dosah
Maximálna rýchlosť čerpania
Cena za hod
Cena za km
M 20-24
30 m³/hod
info telefonicky
info telefonicky
M 26-28
60 m³/hod
info telefonicky
info telefonicky
M 28-32
90 m³/hod
info telefonicky
info telefonicky
M 32-34
120 m³/hod
info telefonicky
info telefonicky
M 36
120 m³/hod
info telefonicky
info telefonicky
M 42
160 m³/hod
info telefonicky
info telefonicky

Pri jednorázovej zákazke nad 250m³ a požiadavke na rýchlosť čerpania účtujeme cenu za m³.
Možnosť zaistenia iných druhov čerpadiel : stabilné čerpadlá, špeciálne šnekové čerpadlá.

ŠPECIÁLNE SLUŽBY :


Použitie rozdeľovacieho výložníka (pavúk) :
za mesiac
info telefonicky
Použitie kovového potrubia :
za 1bm/deň
info telefonicky
Použitie gumových hadíc :
za 1bm/deň
info telefonicky
Čerpanie drátkobetóu :
Sk/m³
info telefonicky
Neskoré zrušenie objednávky do 24hod. :
za položku
info telefonicky
Použitie rozjazdovej chemikálie (addiment) :
za položku
info telefonicky
Nemožnosť umytia čerpadla na stavbe :
za položku
+ 30min. k dobe čerpania
Nutnosť odvozu zbytk. betónu a jeho recyklácia
za položku
info telefonicky
Zbytočný príjazd na stavbu :
za položku + Sk/km
info telefonicky
Všetky ceny sú uvedené bez DPH 19%
Cenník betónových zmesí je platný od 1.4.2009.
Pri zazmluvnených odberoch betónových zmesí nad 300m³ poskytujeme zľavy.

UPOZORNENIE:

PRE ZABEZPEČENIE BETONÁRSKYCH PRÁC NAHLASUJTE PROSÍM VAŠE POŽIADAVKY 1 DEŇ, VOPRED NAJNESKÔR DO 14:00.
VENUJTE PROSÍM POZORNOSŤ SPRACOVANIU A OŠETROVANIU ČERSTVÉHO BETÓNU PODĽA PLATNÝCH NORIEM. POKIAĽ MÁTE AKÉKOĽVEK NEJASNOSTI S MANIPULÁCIOU ČERSTVÉHO BETÓNU OBRÁŤTE SA NA NÁS, RADI VÁM PORADÍME.